30 2645 033289

Agios Petros, Vasiliki, 31082, Lefkada, Grecia

Menu

Termeni de utilizare

Utilizarea de calmview.gr înseamnă că utilizatorul consimte şi aggress pentru următorii termeni şi condiţii:

Generale
Conținutul disponibil pentru descărcare de pe acest site ca acest lucru este compus din scrierile prelucrate, clasificate, codificată sau non-codificate, documente informative, actualizări, anunţuri, ştiri articole, materiale fotografice, graficã, imagini, etc., formând astfel o noua lucrare de compozit, este proprietatea intelectuală a calmview.gr și a terților și anume, parteneri acestora. În plus, structura de pagini web şi prezentarea de conţinut, precum şi denumirea comercială este proprietatea intelectuală a calmview.gr.

Conţinut
Materialele conţinute în prezent pagina web a fost încorporată în acest document cu bună-credinţă şi pot fi folosite exclusiv informativ, de cercetare, consultanta si agrement.

Amendament la termeni si conditii de utilizare
Calmview.gr isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile de utilizare. Condiţiile modificate intră în vigoare la data publicării pe adresa web actuale. Utilizatorii sunt rugaţi să se referă la si citit termeni si conditii de utilizare la intervale regulate, ca sunt a spus de fiecare dată în vigoare. Dacă veţi continua să utilizaţi această adresă web după modificare a anumitor termeni aici, acesta constituie acceptarea dumneavoastră implicite ale acestora.

Electronic de acces la baze de date (site-ul Web de licenţiere)
Licenta de a utiliza conţinutul în acest document se acordă utilizatorilor numai în scopuri informative, agrement, cercetare și în scopuri necomerciale. A da un permis pentru electronic de acces la acest site şi utilizarea de conţinut este acordat gratuit sub termenii şi condiţiile stipulate în prezentul document.

Protecţia dreptului de autor al treilea petrecere
Calmview.gr trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura buna licenţă de utilizare pentru materialele conţinute în această pagină de web, care este proprietatea intelectuală a unei alte persoane fizice sau juridice.
Calmview.gr nu fi raspunzator pentru orice încălcare a unei terţe părţi privind drepturile de autor în cazul în care publicarea sau afişarea în această pagină de web, de către o altă terţă parte de conţinut care este proprietatea altora. Pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală, titularul drepturilor astfel contacta calmview.gr imediat pentru ca acesta din urmă ia toate necesare măsuri, în special, să imediat retrage materialul pentru care refuză rightsholder pentru a acorda licenţa pentru utilizări specifice sau trimitere la numele lui ca fiind titularul dreptului de autor pentru a spus material.

Protecţia datelor personale
Informaţiile colectate în cursul utilizării normale a paginii web şi, de asemenea, orice comunicare de utilizatori faţă de calmview.gr sunt confidenţiale şi sunt prelucrate exclusiv în scopul îmbunătățirii administrarea paginii web şi suportul tehnic oferit de fiecare dată, şi de a trage concluzii şi de a aduna date statistice referitoare la numărul de vizitatori şi gradului de utilizare a site-ului.

Termeni de utilizare
Calmview.gr prevede în mod expres şi utilizatorul acceptă că materialul în totalitate, aşa cum figurează în "conţinut", este destinat exclusiv pentru comunicare, cercetare, în scopuri informative şi agrement şi orice exploatare comercială unui astfel de conţinut este se interzice. Conţinutul în toate elementele sale este furnizat "ca atare" fără orice garantie de orice fel cu privire la valabilitatea continuă, caracterul complet al informaţiilor, actualizarea corespunzătoare şi publicarea acestora.

Legea aplicabilă
Orice litigiu, obiecții sau cerere care decurg din sau în legătură cu prezentul acord este reglementată de dreptul elen.

Limitarea răspunderii
Calmview.gr nu va fi raspunzator pentru orice daune, directe sau indirecte, incidentale sau pagube indirecte, lichidate, pierdut profit, acordarea de despăgubiri pentru daunele morale sau primejdie mentale sau pentru orice daune care pot apărea în orice mod din cauza erori, deficienţe, omisiuni sau date pierdere în timpul transmiterii sau utilizare a paginii web actuale. calmview.gr nici nu se expun în caz de defect care decurg din sau legate de utilizarea corectă sau funcţionarea şi transmiterea informaţiilor furnizate.

Facebook Twitter Google+ Pinterest